Organitza:
Col-laborem:
Les aportacions econòmiques voluntàries, tant de l'organització com dels participants i les institucions, seran lliurades al Banc d'Aliments de Barcelona
Estrella DAMM recomana el consum responsable. ALC. 5,4 °